Testosteron kan påverka din menstruation

Som kvinna så tänker du kanske inte så mycket på det där med testosteronnivåer. Det är inte så att du kommer att beställa ett psa prov bara för att din mens upphör trots att du inte är gravid och inte i menopaus ännu. Med detta prov skulle du dock få veta hur det ser ut med testosteronhalten i ditt blod och den kan faktiskt påverka din menstruation.

Om du inte har behövt använda din menskopp som vanligt flera månader i rad och inte är gravid så kan det bero på hormonella förändringar i din kropp. Det finns även andra skäl till att mensen kan utebli. Testosteronet är ett hormon som påverkar vår kropp på flera olika sätt. Även den kvinnliga kroppen!

Testosteron och kvinnors hälsa

Det finns faktiskt goda skäl till att se lite närmre på det där med testosteron även om du är kvinna. Testosteron spelar flera roller för kvinnors hälsa och det samspelar med andra hormoner så balansen är också viktig att beakta.

Några områden där testosteron behövs i kvinnans kropp är:

Benhälsa: Testosteron är viktigt för att upprätthålla en sund bentäthet hos både män och kvinnor. Låga testosteronnivåer hos kvinnor kan leda till osteoporos. Detta ökar risken för benfrakturer.

Libido: Testosteron är ett viktigt hormon för sexuell lust hos både män och kvinnor. Kvinnor med låga testosteronnivåer kan uppleva en minskning av libido eller sexuell lust. Det här kan mycket väl hänga ihop med symtom du har av minskad eller utebliven menstruation.

Muskelmassa: Testosteron hjälper till att upprätthålla muskelmassa hos kvinnor. Kvinnor med låga testosteronnivåer kan uppleva en förlust av muskelmassa och styrka. Det kan påverka fysisk funktion och livskvalitet.

Humör: Testosteron spelar också en roll för kvinnors mentala hälsa. Kvinnor med låga testosteronnivåer kan uppleva symtom på depression, trötthet och minskad energi. Ditt mentala tillstånd kan med säkerhet påverka din mens regelbundenhet. Mensen kan utebli om du är stressad.

ingen mens
Om du är stressad eller orolig kan mensen utebli!

Effekter av för mycket testosteron hos kvinnor

Även om testosteron är viktigt för kvinnors hälsa så kan för mycket av detta hormon innebära negativa effekter på den kvinnliga kroppen.

Höga nivåer av testosteron hos kvinnor kan leda till:

Oregelbunden menstruationscykel: Testosteron kan störa menstruationscykeln och leda till oregelbunden menstruation eller till och med ett fullständigt upphörande av menstruationen.

Akne: Höga nivåer av testosteron kan leda till akne hos kvinnor. Detta särskilt runt hakan och käklinjen.

Ökad kroppsbehåring: Testosteron kan orsaka en ökning av kropps- och ansiktshår hos kvinnor. Det här är ett tillstånd som kallas Hirsutism.

Röstfördjupning: I sällsynta fall kan höga nivåer av testosteron hos kvinnor orsaka att deras röst fördjupas.

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS): PCOS är ett tillstånd där äggstockarna producerar för mycket testosteron. Detta kan leda till oregelbunden menstruation, infertilitet och andra besvärliga symtom.

Det finns alltså god anledning till att se på testosteron!

Testosteron är ett viktigt hormon för kvinnors hälsa och spelar en stor roll för benhälsa, muskelmassa, libido och humör. Hormonet kan påverka din mens och därmed är det inte alls uteslutet att för hög nivå eller för låg nivå kan påverka dina blödningar så att de blir oregelbundna eller uteblir.

Kvinnor med låga testosteronnivåer kan uppleva en rad symtom, inklusive trötthet, minskad energi och förlust av muskelmassa. För mycket testosteron kan ha negativa effekter på den kvinnliga kroppen som leder till akne, ökat kroppsbehåring och röstfördjupning såväl som utebliven menstruation.

Kvinnor som är oroliga över sina testosteronnivåer bör prata med en vårdpersonal för att diskutera sina alternativ. Kanske blir det aktuellt att testa och då går det att sätta in rätt behandling om det skulle visa sig att du har för höga eller för låga nivåer av detta hormon.